Om förskolan

Gåvsta förskola - en förskola med närhet till naturen

Gåvsta förskolan ligger i Rasbo, två mil öster om Uppsala. Förskolan har 5 gårdar som används i verksamheten. Förskolan gränsar till skogs- och naturområden samtidigt som skola och vårdcentral finns inom gångavstånd. Bussförbindelser finns till förskolan från Uppsala, Alunda och Hallstavik.

Förskolan består av sju avdelningar som alla arbetar åldersintegrerat. Det betyder att varje avdelning har barn med ålder från 1-6 år.

Förskolan arbetar i tvärgrupper med de olika färggupperna.

  • Blå de yngsta barnen
  • Gul de mellersta barnen
  • Röd de äldsta barnen

Öppettider: 06:30-17:30

Uppdaterad: