Om förskolan

På Gåvsta förskola utgår vi från barnens intressen och erfarenheter och ser barnen som kompetenta med rätt till inflytande. Vi strävar efter att jobba i mindre grupper där verksamheten utgår från att lärandet sker i samspel mellan barn och pedagoger. Ett lustfyllt och roligt lärande går hand i hand med lek och utforskande. Lärmiljöerna ändras kontinuerligt efter barnens intressen och behov. Språk, matematik, natur och teknik jobbar vi med genom tema/projektarbeten.

Genom pedagogisk dokumentation synliggörs barnens lärande och vi får hjälp att reflektera över och utvärdera vår verksamhet.

Vi arbetar i enlighet med förskolans läroplan Lpfö 98, reviderad 2010.
Gåvstas ledord är: Trygghet, glädje, samarbete, lika värde och demokratiskt arbetssätt

Gåvsta förskola består av sju avdelningar som är uppdelade i 1-3års avdelningar och 4-5års avdelningar.

Gåvsta förskolan ligger i Rasbo, två mil öster om Uppsala. Förskolan har en stor gård som gränsar till skogs- och naturområden samtidigt som skola och vårdcentral finns inom gångavstånd. Bussförbindelser finns till förskolan från Uppsala, Alunda och Hallstavik.

31 augusti 2016