Nyheter

Gå till nyhetsarkivet

Kontakta oss

Gåvsta förskola
Gåvstavägen 15
755 96 Uppsala

Rektor

Anna-Kari Palm

Blåklockan/Vitsippan

Öppningstelefon

Solrosen/Violen

Stängningstelefon

Tussilagon/Gullvivan

Öppningstelefon

Smörblomman

Öppningstelefon

Öppettider

06.30-17.30