Likabehandlingsplan

Det finns en lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Lagen ställer krav på ett aktivt och målinriktat arbete i syfte att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Vi på Gåvsta förskola arbetar med att tiden på förskolan ska vara glädjefylld med trygga barn, nöjda föräldrar och en engagerad personal.

Vill du ta del av vår Likabehandlingsplan kontakta personalen.

Uppdaterad: