Arbetssätt

Verksamhetens idé är att tiden på förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. 

Förskolan erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vårt mål är att varje barn ska avsluta sin förskolevistelse hos oss full av förmågor och en stark självkänsla.

Blocken delar sina barn i mindre grupper för att utnyttja lokaler för inne- och utomhusverksamhet. Smågrupperna bidrar till fördjupade relationer, lugnare miljö samt möjlighet till större språkutrymme med mera. Alla barn ska lyckas.

Lek och egna aktiviteter är viktiga utgångspunkter för allt lärande. Genom leken utvecklar bl.a. barnet sitt språk och kommunikation. Vi erbjuder leken stort utrymme, för att ge barnen möjlighet att utveckla och fördjupa sin lek. Pedagogerna i förskolan har rollen att inspirera, delta och vidareutveckla leken

Uppdaterad: