Verksamhet & pedagogik

Under läsår 2016/2017 har vi på Gåvsta förskola Värdegrund och normkritiskt förhållningssätt som prioriterade verksamhetsmål. Dessa mål ska vi uppnå genom att b.la:

  • Det pedagogiska arbetet bygger på barnens intressen, nyfikenhet & erfarenheter,  i syfte att öka deras delaktighet och inflytande.
  • Att arbeta i projekt, där barnens tankar, ideér, frågeställningar & intressen för projekten framåt.
  • Att pedagogerna påvisar olika sätt att leva och vara. Att i projekt och det pedagogiska arbetet i stort implementera målen i förskolans Plan mot diskriminering & kränkande behandling.

Vårt pedagogiska arbete styrs även av Skollagen, Läroplanen för förskolan (Lpfö98/16) och Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Varje dag har vi aktiviteter och lek både inne och ute. Vi använder den närliggande naturen för lek, utforskande och naturupplevelser.

I den gemensamma lekhallen på förskolan har vi olika aktiviteter som t.ex hinderbana, bollekar, lekar, dans, sångstund m.m.

11 oktober 2016