Samverkan med vårdnadshavare - för barnets bästa(2)

En god samverkan mellan förskola och hemmet är en framgångsfaktor för barnens lärande och utveckling.

Uppdaterad: