Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Åsa Jansson och nås på telefonnummer 018-727 74 63 

12 januari 2016